Výuka a vzdělávání

Naši lektoři působí na vysokých školách: Karlova Univerzita, Newton College

Realizované kurzy: Efektivní práce s lidmi a koučování, Skupinové koučování a moderování, Filozofie pro manažery, Poradenské a terapeutické techniky, Metodika vzdělávání dospělých, Komunikace v organizacích, Leadership, Kreativní myšlení, Designér vlastního života, jak najít svůj tvůrčí potenciál, Účinné psychoterapeutické postupy, Psychologie osobnosti, Psychologie pro manažery a další

Programy osobního rozvoje a kreativity

Byly realizovány např. pro následující společnosti: Allianz, Bayer, BILLA, Continental Matador Rubber, Česká národní banka, ČSOB, Johns Manville, Jungheinrich, Komerční banka, Mondi  SCP, OBI, Persea, Poštovní spořitelna, Preciosa, Raiffeisenbank, Schaeffler Skalica, Slovak Telekom, Slovenské Cukrovary, Swedspan, ŠkoFIN, Unilever, Volkswagen Financial Services, WITTE Automotive a další

Publikace

Adaptační program – identifikace tréninkových potřeb, návrh, realizace a hodnocení tréninku., Bobek, M.
Kreativita a její rozvoj, Petr Žák
Duchovní složka osobnosti v pojetí teologie, filozofie a vybraných psychologických škol., Bobek, M.
Efektivní práce s lidmi. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Bobek, M.
Effectiveness of Nondirective Coaching., Bobek, M.
Gestalt přístup v koučování. HR Forum, měsíčník ČSŘLZ (dnes PMF), č. 10, 2010. Bobek, M.
Projektivní techniky a práce se symboly jako nástroj osobnostního rozvoje., Bobek, M.
Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající  profese, Bobek, M., Peniška, P.
Účinek zážitkových Gestalt experimentů v koučování a terapii., Bobek, M.
Validizace vlastního dotazníku spirituálních aspektů rozvoje osobnosti (DSARO)., Bobek, M.
Výklad snů v pojetí pěti škol., Bobek, M.