Jak připravit firmu na budoucnost? Tvůrčí kultura a tvůrčí procesy

Jednoho dne nouzový stav skončí a my se vrátíme k běžnému pracovnímu životu. Nicméně již v tuhle chvíli procházíme masivní sociální a ekonomickou transformací, která povede k postupnému přechodu na digitalizovanou a robotizovanou společnost s neočekávanými krizovými situacemi jako jsou pandemie přírodní katastrofy atd.. Je potřeba se této změně umět co nejrychleji přizpůsobit, dokud ještě máme čas. K tomu je potřeba vytvářet na pracovišti tvůrčí kulturu a zaměřit se na tvůrčí procesy.

Co si představit pod tvůrčí kulturou a tvůrčími procesy?

Tvůrčí kulturu v našem pojetím definujeme „Hravé, disciplinované prostředí s velkým prostorem pro osobní tvůrčí rozvoj lidí“ Co to znamená? Lidé na pracovišti mají prostor pro své inovativní a tvůrčí nápady, můžou v takovém prostředí rozvíjet své talenty, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby plnili firemní cíle a dosahovali výsledků dle jejich schopností a dovedností.

K tomu je potřeba vytvořit tvůrčí prostředí, a to přes změnu procesů, které budou více flexibilní a lidem budou pomáhat si osvojit následně důležité kompetence jako je otevřenost, odvaha, nadšení, empatie, asertivita, vytrvalost a představivost. Změně procesů na tvůrčí procesy říkáme „Tvůrčí lean“

Jednoduchou formou vyžíváme leanovské techniky a převádíme je do zážitkových cvičení a her. Využíváme prvky generování nápadů pomoci malování, hraní scének, změny reality a následné pozorování dopadů na účastníky procesu. Na podporu projektového plánování či designu produktu používáme třeba imaginaci či negaci požadovaného stavu. Pozorování při definování forem plýtvání, přímou konfrontaci pro analýzu kořenových příčin, namísto zlepšení hledáme možná zhoršení, využíváme cvičení z gestalt terapie a snažíme se např. převést sledovaný proces do audiozáznamu či písně. Na našich workshopech dále podporujeme a vybízíme účastníky ke kreativnímu tvoření. Předáváme kompetenci za tvoření do rukou účastníků a výsledky jsou často příjemným překvapením.

Jaký to bude mít dopad na lidi a procesy ve firmě?
Zásadní. Lidé budou chodit do práce více motivováni a budou schopni lépe vykonávat své činnosti. Do práce se budou těšit a zároveň firmě proaktivně budou předkládat své nápady, které budou využitelné ve firemní praxi. Pro firmu to bude znamenat

Co přinese nového do stylu řízení

Vyhledávaným benefitem je u firem stále více svoboda na pracovišti, respekt vůči jednotlivci, možnost ovlivňovat chod společnosti, propojení pracovního a osobního života, home office apod.  Nastolením kreativního prostředí ve společnosti ať se již jedná o práci s lidmi či kreativní optimalizace procesů pomůže manažerům lépe delegovat a využít potenciál jejich zaměstnanců. Jako odměnu dostanou nižší fluktuaci, skvělé nápady a příliv šikovných nadšenců, kteří budou chtít pro podobnou firmu pracovat.

Jak může HR využít takových změn.

Personalisté mohou tvořivý přístup využít jako motivaci pro stávající zaměstnance, pro jejich osobnostní či profesní rozvoj a neméně užitečné bude využití tvořivosti při přijímacích řízeních u nových zaměstnanců. Tvořivé úkoly či test Kreativity jako součást vstupního pohovoru není ničím neobvyklým a může nám o kandidátovi ledacos napovědět.

Jaké řešení přinášíme

Vyvinuli jsme online aplikaci – test a tvůrčí rozvojový program. Test měří 9 lidských kompetencí (odvaha, vytrvalost, otevřenost, představivost, empatie, asertivita, nadšení, analytické a systematické myšlení a schopnost se rozvíjet) a jejich 78 podkompetencí a navazující rozvojový program (jedná se o 272 her a cvičení), které tyto kompetence a podkompetence rozvíjejí.  Jsme také připraveni na základě těchto kompetencí stanovit normy na jednotlivé pracovní pozice a také nastavit interní tvůrčí procesy.
Implementace kreativity do pracovního prostředí Vám z dlouhodobé perspektivy může přinést velkou přidanou hodnotu v oblasti fungujících pracovních vztahů a firemních procesů.

Naší celkovou vizí je rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce, který v konečném důsledku povede k lepšímu pracovnímu a profesnímu životu. Jsme připraveni Vám pomoci s nastavením tvůrčí kultury a procesů, která Vás dovedou ke splnění Vašich vizí, snů a cílů.

Jindřich Dohnal
Founder – mozek Creatixo
Vize, kreativita a nadšení
Creatixo Progress s.r.o.
jindrich.dohnal@creatixo.eu
Tel: 724 308 103