Uplatnění kreativity ve firmách

Autonomní vozidla bez řidiče; chat bot obsluhující zákazníky; umělá inteligence, která zpracovává faktury lépe než účetní, nebo dokáže naplánovat a zrealizovat kampaně lépe než člověk; plně automatické sklady; stroje na výrobní lince, které si mezi sebou „povídají“ a najdou optimální cestu výrobku podle vytížení, nebo si samy objednají servis, když se blíží porucha – to jsou jen příklady projevů 4. průmyslové revoluce, která už probíhá před našimi zraky a ještě bude akcelerovat.

Až 60% dnešní pozic je možné z nějaké části automatizovat – to reprezentuje jen v Evropě 350 mil. pracovních míst, v ČR pak 1,8 milionu. Není pochyb o tom, že žijeme ve společnosti, která se od základu změní. Nemusíme mít strach – zavedením počítačů jsme přišli o 3,5 mil. pracovních míst, ale získali jsme 19,3 mil. nových, byť jiných.

Proto je lepší být připraven a už dnes stavět základy svých budoucích pracovních kompetencí, které budou vyžadovat jinou skladbu, než na jakou jsme byli zvyklí. Budeme muset od základu změnit nejen vzdělávací a kariérní systém ve firmách, ale přirozeně i systém školního vzdělávání, a to už od prvních stupňů.
Budeme daleko méně potřebovat manuální zručnost, základní kognitivní schopnosti – jako je např. prvotní zpracování informací – a naopak daleko více pokročilé IT dovednosti – programování či obsluhu sofistikovaných zařízení. Ale ještě více i mezilidské dovednosti a zejména pak kreativní kompetence – v přeneseném významu naši schopnost vytvářet novátorským přístupem vyšší přidanou hodnotu.

Motivace firem pro zavádění a rozvoj kreativních kompetencí se zdá být jasná – je jí v prvé řadě nutnost akcelerovat inovační schopnost, která je základem budoucího přežití, a to nejen v inovacích promítnutých do nových produktů, ale obecně i obchodního modelu a celkového chování a přizpůsobení firmy měnícím se podmínkám.

Stejně tak jako není žádná profese, která by nebyla nedotčena, není ani žádná pozice ve firmě, které by se tento vývoj nedotkl – nejde jen o řadové zaměstnance, nebo výkonný management, ale v neposlední řadě i top management, který nesmí být brzdou rozvoje a naopak musí svým příkladem ukazovat cestu ostatním. Každý projekt kreativního restartu ve firmě by tak měl začínat od top managementu nebo ještě lépe od vlastníků.

V řádu několika málo let dojde k posunům z aktuálně vykonávaných pozic na nové – proto je nutné začít s přípravou na nové, na kreativitu náročné profese už dnes – když firma neuplatní zaměstnance v nové roli, alespoň jej připraví na přechod do jiné firmy nebo na samostatné podnikání.

Vedle dlouhodobých inovačních schopností a přípravy na velké organizační změny, může být motivace pro zavádění kreativních kompetencí i taktická – na přehřátém pracovním trhu nabídnout novým, ale i stávajícím zaměstnancům další atraktivní výhodu, která má efekt i v jejich soukromém životě a podporuje týmovou spolupráci.

Ať už jsou motivace organizací různé, není dobré váhat a s procesem přípravy na změny vyvolané 4. průmyslovou revolucí je třeba začít nejen v technologické oblasti, ale i co se týká soft faktorů. Vytvoříte tak vyvážený mix kompetencí agilní organizace, která je na budoucí výzvy dobře připravena, a kde klíčový prvek budoucího úspěchu – kreativní zaměstnanec – se stává jeho aktivní součástí. Společnost Creatixo Vás může tímto procesem úspěšně provést.

Jan Bízik, partner a senior konzultant, jan.bizik@creatixo.eu, +420 773 584 738