Naše mise

Chceme každému dát možnost plně rozvinout svůj kreativní potenciál, který je cestou ke spokojenosti jak v osobním, tak profesním životě. Poznání aktuálního stavu, individuální plán rozvoje a trénink dovedností dávají záruku maximálního naplnění kreativního potenciálu každému.

Creatixo

Creatixo je inovativní řešení přinášející výhody kreativity do osobního i firemního života. Tým profesionálů, kteří se tématem kreativity a jejího rozvoje zabývají dlouhodobě a mají za sebou doložitelné výsledky.

Zakladateli Creatixa jsou

Mgr. Jindřich Dohnal
Mgr. Jindřich Dohnal

konzultant, kouč, business development manažer s 10 letou praxí v oblasti rozvoje lidských zdrojů; zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník, který aplikuje principy kreativity v každodenní praxi

Ing. Jan Bizík
Ing. Jan Bizík

konzultant, mentor, s 20 letou praxí se zaváděním inovativních řešení a produktů do domácích i mezinárodních firem

Mgr. Ing. Milan Bobek
Mgr. Ing. Milan Bobek

konzultant, kouč, psycholog, VŠ pedagog a projekt manažer konzultační firmy s 25-letou prací ve vzdělávání dospělých a v rozvoji lidského potenciálu, auto mnoha publikací v oblasti osobního rozvoje

Msc. Michael Fehn
Msc. Michel Fehn

bývalý generální ředitel společnosti EON – přední energetické společnosti, zkušený kouč a mentor osobního rozvoje

Neustále hledáme ambiciózní, nadšené a nápadité lidi, kteří se připojí k našemu týmu. Pokud myslíte, že jste to přesně vy, nechte nám kontakt. Napište nám, co můžete přinést do Creatixa teamu a co Vás odlišuje od ostatních.

Co je kreativita

Podle wikipedie je kreativita nebo také tvořivost (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. Často je kreativita zaměňována s představivostí, ale díky moderním poznatkům víme, že to není pouhé vnuknutí z hůry.

Každé zdravé dítě se rodí zcela kreativní, jako základní předpoklad jeho vnímání a uchopení světa – bez kreativních kompetencí by nerostlo, zejména duchovně. K tomu, aby dítě prosperovalo mu nestačí jen představivost, ale potřebuje být odvážné, vytrvalé, empatické atd. Až výchova, škola, civilizace se svými přikázáními a omezeními svazuje jeho kreativitu a jedinec si pod tlakem nachází svoje místo, bublinu, ze které se jen těžko dostává.

Okolnostmi jsme nuceni hrát svoji roli, nevylézat z davu, opakovat naučené automatismy. Tím ale přicházíme my sami, naše bezprostřední okolí a společnost o plody našeho ducha, které je mohou obohatit, stejně jako nás samotné. Všechny výzkumy, ale nakonec i praxe ukazují, že kreativitu v sobě můžeme znovu objevit a rozvíjet, že se dá trénovat. Že můžeme odblokovat bariéry a očistit nánosy vlivu civilizace a stát se v pozitivním smyslu opět „dětmi“.

S Creatixo můžete objevit svůj skrytý potenciál a rozvíjet dále svoje kreativní dovednosti, které jste dostali do vínku ve prospěch svůj i celé společnosti.

Kontaktujte nás a dozvíte se jak na to.

Jak rozvinout svoji kreativitu

Kreativita je komplexní schopnost, kterou je ale možné poskládat z několika vzájemně propojených dovedností. Dohromady nám dávají všechny dovednosti předpoklad uplatnění ve společnosti ve smyslu fyzického „přežití“, ale i „projevu“ našich myšlenek a duchovního odkazu. Abychom byli schopni takového uplatnění, musíme rozvíjet svoje tvůrčí dovednosti v následujících oblastech: odvaha, vytrvalost, otevřenost, představivost, nadšení, empatie, asertivita, analytické myšlení. Všechny tyto vlastnosti jsou pak zarámovány kvalitou osobnosti a jejím rozvojem.

Je přirozené, že každý má nastaveny uvedené vlastnosti na jiné úrovni a často jsou ve vzájemném protikladu – stejně jako životní výzvy a rozhodnutí, která děláme. Nikdy nebudeme 100%, ale měli bychom se snažit o jejich rovnoměrný rozvoj, aby žádná část naší osobnosti nebyla výrazně potlačena. Jen celkově vyrovnaná osobnost dokáže naplno rozvinout a uplatnit svůj potenciál. Při rozvoji všech oblastí vám pomůže náš ověřený individuální tréninkový program s podporou koučů a konzultantů, a stejně tak jak je možné trénovat fyzické dispozice v posilovně uvidíte, že i kreativní dovednosti lze získat pravidelných tréninkem.

Aby to pro vás bylo jednoduší připravili jsme všechny tréninkové aktivity zábavnou formou, a stejně jako děti se budeme zdokonalovat hrou.

Kontaktujte nás a připravíme pro vás individuální plán.

Proč je kreativita důležitá

Umožňuje stát se inovativní firmou – digitalizace a robotizace ohrožuje až 60% známých profesí, které vykonávají do nějaké míry rutinní činnosti – moderní firma bude potřebovat zaměstnance, kteří schopni vymanit se svých stereotypních pozic a dívat se na problémy a výzvy tvůrčím způsobem – nečekat až někdo přijde s řešením, ale sami ho nabízet. Zaměstnanci, kteří budou využívat tvůrčí přístup budou přicházet častěji s inovacemi, a většími než v minulosti. Budou zároveň efektivnější v týmové práci. Budou tak přinášet firmě vyšší přidanou hodnotu, která je nezbytná v mezinárodní konkurenci.

Získat lepší práci a plat – díky tvorbě vyšší přidané hodnoty a možnosti se tak posunout na lépe placené pozice získá zpětně zaměstnanec uspokojivější a méně rutinní práci a samozřejmě vyšší ohodnocení, a to nejen v penězích.

Žít spokojenější osobní život – uplatnění tvůrčích principů pomůže i lépe zvládat nástrahy a úskalí osobního života – lépe využívat příležitosti a naopak snadněji se vypořádat s problémy. Vaše pozitivní naladění ocení vaši nejbližší, ale i kamarádi a známí.

Tvořit prosperující společnost – větší podíl sebevědomých a tvůrčích osobností se pozitivně projeví i v celé společnosti, která se bude lépe vyrovnávat s výzvami ekologickými, kulturními, společenskými, a bude se snažit hledat spíše pozitivní modely a řešení.

Nabídka pro firmy

Krátké představení výhod kreativního rozvoje ve firmách pro vlastníky a top management – doporučujeme pro firmy s vysokým podílem manuálních činností, které je možné automatizovat a více jak 50 zaměstnanci

Test kreativních kompetencí ve všech oblastech se skóre a doporučením rozvoje pro každého zaměstnance – zároveň vazba na jednotlivé role a pozice s předpokladem jejich úspěšného naplnění

Průřezová ukázka kreativních kompetencí a rozvojových aktivit – ideální pro top management a vedoucí vybraných oddělení s největším přínosem.

Kurz začíná krátkým představením principů, testem a ukázkou aktivit na základě vyhodnocení největších priorit.

Podle výsledků vstupního testu nastavíme individuální plán rozvoje pro zapojené zaměstnance se zaměřením na top priority a přínosy.

Napište nám pro nabídku – uveďte, vaše business očekávání a cíle (priority), jaké role nebo pozice bychom měli zahrnout a odhadovaný celkový počet účastníků.

Skutečná změna kreativních kompetencí vychází z posouvání vnitřních bariér a soustavného tréninku – efekty se v jednotlivých oblastech dostavují s odstupem zhruba měsíce, kdy můžeme říci, že jsme si novou kompetenci skutečně osvojili.

Na začátek doporučujeme účast 5-10 dobrovolníků, kteří budou ve firmě ambasadory změn, klidně v rámci jednoho oddělení nebo týmu.

Pro skupiny s více jak 20 účastníky nebo firmy se specifickými potřebami připravíme individuální složení programu.

Nabídka pro kouče, mentory, konzultanty

Nápady
na kreativní aktivity

Sami realizujete kreativní trénink, aktivity – pokud nám doporučíte aktivitu, která se vám osobně osvědčila kontaktujte nás, rádi ji zařadíme do našeho portfolia a vám poskytneme autorský honorář

Možnosti zapojení do našich projektů

Jste aktivními a zdatnými kouči, mentory, konzultanty v tématech osobního rozvoje, kreativity, řízení lidských zdrojů, zlepšování procesů – kontaktujte nás a zapojíme vás do našich aktivit

Doporučení klienta - provize pro vás

Víte o firmě, které by prospěl rozvoj kreativních kompetencí – kontaktujte nás s doporučením a my vám poskytneme příslušný trénink naší metodiky, včetně certifikace a zapojíme vás do projektu aktivně jako našeho mentora, včetně odpovídající odměny, zahrnující provizi za zprostředkování klienta – dále vás budeme zapojovat i do jiných projektů

Partneři

Logo

Nadace Vodafone Česká republika

Logo

Otevřené vzdělávací kurzy

Logo

Průvodce programem - koučové, lektoři, moderátoři, procesní specialisté

Zaujalo Vás něco?

napište nám email: podpora@creatixo.eu

nebo nám pošlete vzkaz zde.