Programy osobního rozvoje a kreativity
Zkušenosti firem:

Denso s.r.o.

Zaměření: Rozvoj inovativního týmu, řešení komplexního problému v rámci inovativního projektu. V tuhle chvíli projekt probíhá. Referenci dodáme až po skončení projektu

Tovek .r.o.
Projektový manažer Ing. Mirek Nečas

Co se neumíme měřit, to neumíme řídit. Díky absolvování testu a workshopu jsem si uvědomil, kde se mám trochu brzdit a naopak, kde můžu ještě přidat. Například mne překvapilo, že mám nízké sebehodnocení. Vždycky jsem si myslel, že mi sebedůvěra nechybí. A tak jsem ještě přidal a světe div se, ono to funguje a je mi líp. Díky shodou mnoha okolností jsem se za posledních pár měsíců posunul dál, než za několik let. Přirozeně za všechno nemůže dotazník, ale každý impuls správným směrem pomůže, pokud je člověk připravený ho využít.

Orifarm s.r.o.
Generální ředitel, Martin Štadler

Realizace testu pro top management a 2 dny tvůrčího workshopu. Z odstupem času hodnotím tento program velmi pozitivně. Náš tým se více sjednotil a začal řešit činnosti více otevřeně a začal přicházet s více nápady na řešení naší situace. Určitě do budoucna chci tento program pro naše účely využít.

Články, podcasty,

Tvůrčí lean a tvůrčí kutlura, článek, HR News, Dohnal, J., M. Králík
Kreativita bude jednou z nejdůležitějších schopností budoucnosti, Dohnal, J.,
Odkaz: https://audioboom.com/posts/7440520-jindrich-dohnal-kreativita-bude-jednou-z-nejdulezitejsich-schopnosti-budoucnosti

Výuka a vzdělávání

Naši lektoři působí na vysokých školách: Karlova Univerzita, Newton College

Realizované kurzy: Efektivní práce s lidmi a koučování, Skupinové koučování a moderování, Filozofie pro manažery, Poradenské a terapeutické techniky, Metodika vzdělávání dospělých, Komunikace v organizacích, Leadership, Kreativní myšlení, Designér vlastního života, jak najít svůj tvůrčí potenciál, Účinné psychoterapeutické postupy, Psychologie osobnosti, Psychologie pro manažery a další

Publikace

Adaptační program – identifikace tréninkových potřeb, návrh, realizace a hodnocení tréninku., Bobek, M.
Kreativita a její rozvoj, Petr Žák
Duchovní složka osobnosti v pojetí teologie, filozofie a vybraných psychologických škol., Bobek, M.
Efektivní práce s lidmi. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Bobek, M.
Effectiveness of Nondirective Coaching., Bobek, M.
Gestalt přístup v koučování. HR Forum, měsíčník ČSŘLZ (dnes PMF), č. 10, 2010. Bobek, M.
Projektivní techniky a práce se symboly jako nástroj osobnostního rozvoje., Bobek, M.
Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající  profese, Bobek, M., Peniška, P.
Účinek zážitkových Gestalt experimentů v koučování a terapii., Bobek, M.
Validizace vlastního dotazníku spirituálních aspektů rozvoje osobnosti (DSARO)., Bobek, M.
Výklad snů v pojetí pěti škol., Bobek, M.