Reference

Programy kreativního a inovativního rozvoje

Zkušenosti firem:

Shell Czech Republic a.s.

Generální ředitel, Pavel Los
Program Creatixo mnohým členům management týmu otevřel oči a potvrdil silné stránky i oblasti k osobnímu rozvoji. Především nám ale celý program poskytl metodu k vzájemnému poznání obměněného týmu. Každý si byl schopen nastavit vlastní akční pláno rozvoje a zavázat se k okamžitým krokům. Workshop byl inspirativní, poučný i zábavný. Díky

United Energy, a.s.

HR manažer, Stanislava Praženicová

Program Creatixo byl součástí hodnocení 360°, které jsme u nás ve společnosti ve spolupráci s Creatixo Progress s.r.o. dělali. Potřebovali jsme posílit sebereflexi manažerů, jejich uvědomění, jak se vnímají oni sami ve srovnání s vnímáním nadřízených, podřízených a kolegů. Zároveň jsme u nich chtěli rozvinout dovednost inovativního myšlení, adaptace na proměňující se podmínky. Manažeři si během zpětné vazby na výstupy z diagnostiky Creatixo a hodnocení 360° společně s lektorem nastavili další kroky pro osobnostní rozvoj a domluvili se na změnách, které v rámci spolupráce a komunikace začnou uskutečňovat. Zároveň jsme ve spolupráci s lektorem připravili plán dalšího vzdělávání manažerů, specifikovali jsme ho podle výsledků programu Creatixo a 360°. Manažeři velmi ocenili odborný i lidský přístup lektora. Výstupy z hodnocení je někdy překvapily, nicméně podařilo se je motivovat k další práci na sobě a začít nastavovat změny, které povedou k lepší komunikaci i spolupráci.

REWE GROUP Česká republika

Training and Development Manager,Linda Rusínová

Nástroj Creatixo jsem zvolila jako podporu a nástroj k vzájemnému sebepoznání členů nově vytvořeného týmu. Díky Creatixu jsme si navzájem uvědomili co je čí silnou stránkou a čím bude kdo v týmu prospěšný a jak se navzájem doplnit a podpořit. Workshop jsme si všichni užili a nasbírali tak nový vítr do plachet. Díky.

Denso s.r.o.

Section manager of methods, Ing. Radim Tanzyna

“Díky přístupu lektora, se nám podařilo popsat v týmu základní problémy našeho projektu přípravy nové generace výrobku, dostat emoce pod kontrolu a s pozice “oběti” se transformovat do pozice “tvůrce”. Prakticky jsme si vyzkoušeli inovativní, kreativní metody generování nápadů “metodikou CREATIXO” a naplánovat řešitelský workshop. Výstupem byly konkrétní kroky pro nás jako tým pro vykomunikování s naším TOP managementem. Náš dynamický projekt plný změn se nám podařilo “vrátit” zpět na koleje a podle plánu. Psychohygiena, jak na stress a čím dobíjíme baterie byly rovněž velmi důležitým inspirativním krokem.”

Tovek S.r.o.

Projektový manažer, Ing. Mirek Nečas

Co se neumíme měřit, to neumíme řídit. Díky absolvování testu a workshopu jsem si uvědomil, kde se mám trochu brzdit a naopak, kde můžu ještě přidat. Například mne překvapilo, že mám nízké sebehodnocení. Vždycky jsem si myslel, že mi sebedůvěra nechybí. A tak jsem ještě přidal a světe div se, ono to funguje a je mi líp. Díky shodou mnoha okolností jsem se za posledních pár měsíců posunul dál, než za několik let. Přirozeně za všechno nemůže dotazník, ale každý impuls správným směrem pomůže, pokud je člověk připravený ho využít.

Orifarm s.r.o.

Generální ředitel, Martin Štadler

Realizace testu pro top management a 2 dny tvůrčího workshopu. Z odstupem času hodnotím tento program velmi pozitivně. Náš tým se více sjednotil a začal řešit činnosti více otevřeně a začal přicházet s více nápady na řešení naší situace. Určitě do budoucna chci tento program pro naše účely využít.

Články, podcasty,

Rozhovor J. Dohnala pro EPALE ( Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
80% lidí na této planěte má schopnost tvořit
Odkaz: https://epale.ec.europa.eu/cs/blog/80-lidi-na-teto-planete-ma-schopnost-tvorit-rozhovor-epale-s-jindrichem-dohnalem-z-creatixo

Tvůrčí lean a tvůrčí kultura, článek, HR News, Dohnal, J., M. Králík
Kreativita bude jednou z nejdůležitějších schopností budoucnosti, Dohnal, J.,
Odkaz: https://audioboom.com/posts/7440520-jindrich-dohnal-kreativita-bude-jednou-z-nejdulezitejsich-schopnosti-budoucnosti

Výuka a vzdělávání

Naši lektoři působí na vysokých školách: Karlova Univerzita, Newton College

Realizované kurzy: Efektivní práce s lidmi a koučování, Skupinové koučování a moderování, Filozofie pro manažery, Poradenské a terapeutické techniky, Metodika vzdělávání dospělých, Komunikace v organizacích, Leadership, Kreativní myšlení, Designér vlastního života, jak najít svůj tvůrčí potenciál, Účinné psychoterapeutické postupy, Psychologie osobnosti, Psychologie pro manažery a další

Publikace

Adaptační program – identifikace tréninkových potřeb, návrh, realizace a hodnocení tréninku., Bobek, M.
Kreativita a její rozvoj, Petr Žák
Duchovní složka osobnosti v pojetí teologie, filozofie a vybraných psychologických škol., Bobek, M.
Efektivní práce s lidmi. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Bobek, M.
Effectiveness of Nondirective Coaching., Bobek, M.
Gestalt přístup v koučování. HR Forum, měsíčník ČSŘLZ (dnes PMF), č. 10, 2010. Bobek, M.
Projektivní techniky a práce se symboly jako nástroj osobnostního rozvoje., Bobek, M.
Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající  profese, Bobek, M., Peniška, P.
Účinek zážitkových Gestalt experimentů v koučování a terapii., Bobek, M.
Validizace vlastního dotazníku spirituálních aspektů rozvoje osobnosti (DSARO)., Bobek, M.
Výklad snů v pojetí pěti škol., Bobek, M.