Creatixo pro firmy

Otevřete vašim lidem cestu k inovacím a produktivitě. Realizujeme ucelené, individuálně přizpůsobené programy pro jednotlivé zaměstnance i celé týmy.

Nabídka Creatixo pro firmy

Psychodiagnostika jednotlivců a týmů

Objevte silné stránky a rozvojové příležitosti

Mám zájem

Inovační program

Týmy a talenti se zapojí do konkrétních inovačních projektů v souladu se strategií vaší společnosti. Během 3 nebo 6 měsíčního programu lidé pracují i na svém osobním rozvoji.

Mám zájem

Brainstorming a facilitace

Přešlapujete na místě a chcete se posunout? Provedeme vás procesem generování a výběru nápadů

Mám zájem

Školení kreativity

Konkrétní know-how a trénink využívání kreativity v praxi.

Mám zájem

Rozvojový program

Připravíme design dlouhodobého rozvojového programu, manažerské akademie apod.

Mám zájem

Creatixo koučování

Individuální a týmové koučování s certifikovaným koučem Creatixo.

Mám zájem

Jak probíhá online analýza inovativního potenciálu?

Na e-mail vám zašleme přihlašovací link. Naše aplikace vás pohodlně provede vyplňováním osobnostního dotazníku. Dotazník je založen na sebehodnotících položkách. Vyplňuje se průměrně 25 minut, ale není časově omezen. Po vyplnění získáte obratem vaši osobní výstupní zprávu.

Kontaktovat Creatixo

Kompetenční model Creatixo

Creatixo mapuje 9 kompetencí inovativnosti, kreativity a produktivity. 9 kompetencí je dále rozděleno do celkem 77 podkompenetencí.
Zaměřujeme se na celým proces spolupráce, inovativnosti a schopnosti dosáhnout realizace úspěsného produktu, projektu nebo služby.

 

Osobnostní dotazník Creatixo

V našich projektech využíváme osobnostní dotazník Creatixo mapující 9 kompetencí a 77 podkompetencí.
Výstupem z dotazníku je přehledný a podrobný individuální report.

Jak pracujeme s dotazníkem Creatixo?

  • Využíváme model 9 kompetencí jako společný jazyk týmu při řešení problémů
  • Vytvoříme týmový report, který ukáže, kde tým vnímá své silné stránky, a kde by mu mohly chybět kompetence
  • Vedeme rozvojové programy a v nich facilitujeme řešení konkrétních případů a projektů
  • Mapujeme nejen nápaditost a originalitu, ale i schopnost nápady prosadit a spolupracovat na jejich implementaci
  • Při interpretaci týmových výsledků dochází ke kalibraci sebehodnocení a sebevědomí členů týmu
  • Při opakovaném vyplnění dotazníku dokumentujeme posun kompetencí a sebehodnocení zaměstnance
Více o dotazníku Creatixo