Dotazník a aplikace Creatixo

Výhoda

Dotazník aplikované kreativity je sestaven tak, aby výsledky z něho byly interpretovatelné a využitelné jak pro firmu, tak pro jednotlivce.

Ukazuje výsledky formou výstupní zprávy, ve které účastník uvidí svůj stav devíti kompetencí a jejich podkompetencí.

Je založen na sebehodnotících položkách. Díky dotazníku jsme schopní zjistit nejen silné a slabé stránky účastníka, ale rovněž jeho schopnost sebereflexe a sebedůvěru.

Po vyplnění dotazníku se účastníkům otevře přístup do Creatixo aplikace, která každému nabízí možnosti, jak dále pracovat s devíti kompetencemi

a podkompetencemi. Každý účastník si může nastavit cíle a získávat tipy
od aplikace, které mu pomohou v jeho osobním rozvoji.

Tablet

Co díky dotazníku umíme?

  • Podchycujeme nejen nápaditost a originalitu, vedeme k produktivnímu využití kreativity.
  • Výsledky sebehodnotícího dotazníku odrážejí sebedůvěru zaměstnance.
  • Objevujeme skryté talenty a podporujeme tým v partnerské spolupráci.
  • Zachycujeme posun v sebehodnocení díky opakovanému vyplnění dotazníku.
  • Využíváme model 9 kompetencí jako společný jazyk týmu při řešení problémů.
  • Tvoříme týmovou zprávu, která ukáže, kde tým vnímá své silné stránky, a kde by mu mohly chybět kompetence.
  • Vedeme rozvojové programy a v nich facilitujeme řešení konkrétních případů a projektů.

Máte zájem o více informací nebo si chcete rovnou vyplnit dotazník?