Vyzkoušejte si dotazník Creatixo zdarma

Vyplníte online osobnostní dotazník Creatixo. Obratem vám zašleme zkrácenou výstupní zprávu mapující vaši nejsilnější kompetenci.

Vyzkoušet

Dotazník Creatixo

Dotazník Creatixo je sebehodnotící osobnostní dotazník. Jako metoda osobnostní a profesní diagnostiky vám pomůže odhalit silné i rozvojové stránky jednotlivců a týmů.

Kompetenční model Creatixo

Creatixo mapuje 9 kompetencí inovativnosti, kreativity a produktivity. 9 kompetencí je dále rozděleno do celkem 77 podkompetencí. Zaměřujeme na celý proces spolupráce, inovativnosti a schopnosti dosáhnout realizace úspěšného produktu, projektu nebo služby.

Co je kompetence?

Kompetence je souhrnné označení pro dovednosti, vlastnosti a schopnosti

Rozvoj s Creatixo

Není cílem být nejlepší ve všech 9 kompetencích. V týmu potřebujete různé typy lidí – analytické i spontánní, rozhodné i podporující, zvídavé i pragmatické… Creatixo pomáhá jednotlivcům poznat své silné stránky a týmům efektivně spolupracovat.

Lektoři a koučové Creatixo pracují s jednotlivci na dosažení jejich cílů. V organizacích realizuje Creatixo rozvojové programy.

Online platforma

Vyplňování Creatixo probíhá online ve vašem prohlížeči. Platforma je responzivní a vy můžete vyplňovat i ze svého mobilního telefonu či tabletu. Odpovídáte na sérii sebehodnotících výroků. V dotazníku nejsou správné nebo špatné odpovědi. Na vyplnění máte kolik času potřebujete, ale obyčejně se vejdete do 25 minut. Výstupní zprávu si můžete stáhnout z online aplikace, nebo vám ji zašleme na e-mail.

Platforma a výstupní zpráva jsou plně přeloženy i do angličtiny.

Vývoj dotazníku Creatixo

Naším cílem bylo vyvinout metodu s využitím ve firemní i osobní oblasti, která zmapuje talenty člověka a pomůže mu v dalším rozvoji.

Vývoji dotazníků předcházela obsáhlá rešerše. V historických a současných odborných zdrojích jsme hledali veškeré definice inovativního, kreativního a produktivního člověka.

Více o nabídce pro firmy

Získali jsme téměř 100 popisů chování, které jsme seskupili do 9 soudržných kompetencí. Výsledný kompetenční model jsme statisticky ověřili a revidovali.

Na vývoji dotazníku se podílejí psychologové. Přicházíme s novými výzkumy v oblasti inovativnosti, kreativity a produktivity. Naše metody nadále zdokonalujeme a obohacujeme.

Více o nabídce pro jednotlivce

Zaujalo vás Creatixo?

Chci si vyzkoušet Creatixo zdarma a získat zkrácenou výstupní zprávu.

Vyzkoušet zdarma

Jsem profesionál v oblasti rozvoje lidí a chci Creatixo jako součást svého portfolia.

Zjistit více

Chci si vyplnit dotazník a získat kompletní výstupní zprávu s 9 kompetencemi a rozvojovými tipy.

Získat výstupní zprávu

Chtěl bych Creatixo využít ve své společnosti, mám zájem o rozvojové programy, inovace a týmové koučování.

Mám zájem