Kreativita v agilním řízení – manažerský šamanismus?

aneb

APLIKOVANÁ KREATIVITA PRO AGILNÍ ŘÍZENÍ

Jsme na rozcestí! Rozcestí které firmám ukáže jak bude vypadat jejich budoucnost. Zda zůstanou ve stávajících procesech a struktuře nebo udělají pohyb vpřed. Přichází nová revoluce, revoluce myšlení (kreativita), schopnosti uvažovat v obrazech, odvážně překračovat hranice a učit se vytvářet nové tvůrčí procesy. Už nestačí jen agilita!

Ještě donedávna se v mnohých firmách o agilitě jen mluvilo. Bylo to moderní, všude se o tom psalo, a úspěšní Scrum Masters radili ostatním, jak a co dělat. Manažeři přemýšleli, co jim to přinese, jestli by to bylo možné zavést i u jejich firem a co by to obnášelo. Ale pak přišel covid. Známé firmy se rychle naučili instruovat své zaměstnance při práci z domova, módní návrháři namísto designových šatů začali šít roušky a restaurace flexibilně připravili svůj nový produkt „jídlo s sebou“. Agilní principy už nebyly jenom jednou z mnoha možností. Stávají se pro moderní firmy nevyhnutelností! Co my přinášíme nového, je aplikovaná kreativita pro agilní řízení.

Co je ale nejdůležitější: Aplikovaná kreativita pro agilní řízení není jenom koncept s určitými pravidly, je to způsob myšlení, kultura firmy, kultura týmu. Nepochopení tohoto konceptu bude u mnohých velký kámen úrazu. Z naší praxe můžeme definovat následující základní čtveřici problémů, s kterými se setkávají/ které ohrožují (nejen) firmy:

1) nejasné cíle (chceme zavést agile, ale nemáme přesnou představu proč)
2) agile zaveden prioritně kvůli úsporám nákladů (a co, když to náhodou pomůže?)
3) problémy s výběrem lidí do agilního týmu
4) vzájemné fungování agilních týmů s ostatními týmy – v kontextu celé organizace

 

  1. Je důležité, aby přechod na aplikovanou kreativitu pro agilní řízení přinesl firmě něco konkrétního. Ideálně rychlejší proces, samoorganizované týmy, častější zpětnou vazbu od zákazníka, rychlejší reakci na změny, pružnější a samostatnější firemní kulturu, nové formy programování apod. Na změny musí být důvod, který pochopí všichni ve firmě, protože agilní řízení znamená změnu pro všechny. Všichni v ní budou muset pracovat, všichni jí tedy musí důvěřovat.
  2. Určitě nemá smysl přecházet na agilní řízení primárně z důvodu úspory nákladů – to ani aplikovaná kreativita nenabízí. Agilní řízení je mnohokrát v začátcích dokonce dražší než běžné způsoby řízení, je náročnější na odbornost a spolupráci uvnitř týmu. Je potřeba přistupovat k implementaci agilního řízení s rozumem, využívat jeho silné stránky tam, kde to dává smysl a kombinovat ho právě s aplikovanou kreativitou.
  3. Jsou nám jasné kompetence a činnosti členů agilních týmů, ale…mnohokrát se ukáže, že v týmu nemáme ty správné lidi. Anebo je do týmu neumíme najít. V rámci Agilního řízení se totiž objevuje řada nových pozic, jejichž pracovní náplň či nároky na danou pozici, se poměrně výrazně liší od klasických pozic projektového či liniového managementu. A každá pozice s konkrétními kompetencemi si vyžaduje jiné osobnostní charakteristiky – předpoklady. Jejich plánovaný rozvoj a řízení může ve velké míře pomoci právě s HR procesy v agilní firmě dle tabulky uvedené níže. (1 Propojení aplikované kreativity – modelu Creatixo a požadavků agilního řízení)
  4. Pro strategickou agilní transformaci firmy – fungování agilních i neagilních týmů s cílem dosáhnout celofiremní agilitu dle potřeb – je nevyhnutelná změna kultury firmy. Tu nejvíc ovlivňuje myšlení a způsob fungování vedení. S tím je spojený rozvoj hard (viz bod č.2) a soft (bod č.3) kompetencí řídících pracovníků, které může práce s modelem Creatixo efektivně podpořit.

 

Přínosy používání modelu Creatixo v praxi:

  • rychlá on-line diagnostika devíti osobnostních charakteristik důležitých pro práci v agilních týmech,
  • kvantifikace výsledků diagnostiky: co nemůžeme změřit, nemůžeme ani řídit,
  • doporučení osoby pro konkrétní roli v agilním týmu,
  • plánování rozvoje vybraných charakteristik (pro definovanou roli) s koučem, jeho sledovatelnost v každé fázi koučování, kvantifikace výsledků,
  • využití CREATIXO pro zlepšení vzájemného fungování agilních týmů a zbytku organizace.

Agilní řízení mění svět práce a aplikovaná kreativita mění náš způsob myšlení a role – v osobním i profesním životě.  Tyto dovednosti se stávají důležitějšími, než kdy jindy a jejich význam roste. To, co potřebujeme pro čtvrtou průmyslovou/ technologickou revoluci je: kreativita a také převzít dominanci nad stávajícími systémy a hledat cesty pro flexibilnější fungování procesů. Nástroje a metody na to máme. Rozhodnutí je na nás. Protože – jak řekl Morpheus Neovi: Snažím se osvobodit tvou mysl. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Projít jimi musíš sám.

Jak připravit firmu na budoucnost? Tvůrčí kultura a tvůrčí procesy

Jednoho dne nouzový stav skončí a my se vrátíme k běžnému pracovnímu životu. Nicméně již v tuhle chvíli procházíme masivní sociální a ekonomickou transformací, která povede k postupnému přechodu na digitalizovanou a robotizovanou společnost s neočekávanými krizovými situacemi jako jsou pandemie přírodní katastrofy atd.. Je potřeba se této změně umět co nejrychleji přizpůsobit, dokud ještě máme čas. K tomu je potřeba vytvářet na pracovišti tvůrčí kulturu a zaměřit se na tvůrčí procesy.

Co si představit pod tvůrčí kulturou a tvůrčími procesy?

Tvůrčí kulturu v našem pojetím definujeme „Hravé, disciplinované prostředí s velkým prostorem pro osobní tvůrčí rozvoj lidí“ Co to znamená? Lidé na pracovišti mají prostor pro své inovativní a tvůrčí nápady, můžou v takovém prostředí rozvíjet své talenty, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby plnili firemní cíle a dosahovali výsledků dle jejich schopností a dovedností.

K tomu je potřeba vytvořit tvůrčí prostředí, a to přes změnu procesů, které budou více flexibilní a lidem budou pomáhat si osvojit následně důležité kompetence jako je otevřenost, odvaha, nadšení, empatie, asertivita, vytrvalost a představivost. Změně procesů na tvůrčí procesy říkáme „Tvůrčí lean“

Jednoduchou formou vyžíváme leanovské techniky a převádíme je do zážitkových cvičení a her. Využíváme prvky generování nápadů pomoci malování, hraní scének, změny reality a následné pozorování dopadů na účastníky procesu. Na podporu projektového plánování či designu produktu používáme třeba imaginaci či negaci požadovaného stavu. Pozorování při definování forem plýtvání, přímou konfrontaci pro analýzu kořenových příčin, namísto zlepšení hledáme možná zhoršení, využíváme cvičení z gestalt terapie a snažíme se např. převést sledovaný proces do audiozáznamu či písně. Na našich workshopech dále podporujeme a vybízíme účastníky ke kreativnímu tvoření. Předáváme kompetenci za tvoření do rukou účastníků a výsledky jsou často příjemným překvapením.

Jaký to bude mít dopad na lidi a procesy ve firmě?
Zásadní. Lidé budou chodit do práce více motivováni a budou schopni lépe vykonávat své činnosti. Do práce se budou těšit a zároveň firmě proaktivně budou předkládat své nápady, které budou využitelné ve firemní praxi. Pro firmu to bude znamenat

Co přinese nového do stylu řízení

Vyhledávaným benefitem je u firem stále více svoboda na pracovišti, respekt vůči jednotlivci, možnost ovlivňovat chod společnosti, propojení pracovního a osobního života, home office apod.  Nastolením kreativního prostředí ve společnosti ať se již jedná o práci s lidmi či kreativní optimalizace procesů pomůže manažerům lépe delegovat a využít potenciál jejich zaměstnanců. Jako odměnu dostanou nižší fluktuaci, skvělé nápady a příliv šikovných nadšenců, kteří budou chtít pro podobnou firmu pracovat.

Jak může HR využít takových změn.

Personalisté mohou tvořivý přístup využít jako motivaci pro stávající zaměstnance, pro jejich osobnostní či profesní rozvoj a neméně užitečné bude využití tvořivosti při přijímacích řízeních u nových zaměstnanců. Tvořivé úkoly či test Kreativity jako součást vstupního pohovoru není ničím neobvyklým a může nám o kandidátovi ledacos napovědět.

Jaké řešení přinášíme

Vyvinuli jsme online aplikaci – test a tvůrčí rozvojový program. Dotazník aplikované kreativity  mapuje 9 lkompetencí (odvaha, vytrvalost, otevřenost, představivost, empatie, asertivita, nadšení, analytické a systematické myšlení a schopnost se rozvíjet) a jejich 78 podkompetencí a navazující rozvojový program (jedná se o 272 her a cvičení), které tyto kompetence a podkompetence rozvíjejí.  Jsme také připraveni na základě těchto kompetencí stanovit normy na jednotlivé pracovní pozice a také nastavit interní tvůrčí procesy.
Implementace kreativity do pracovního prostředí Vám z dlouhodobé perspektivy může přinést velkou přidanou hodnotu v oblasti fungujících pracovních vztahů a firemních procesů.

Naší celkovou vizí je rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce, který v konečném důsledku povede k lepšímu pracovnímu a profesnímu životu. Jsme připraveni Vám pomoci s nastavením tvůrčí kultury a procesů, která Vás dovedou ke splnění Vašich vizí, snů a cílů.

Jindřich Dohnal
Founder – mozek Creatixo
Vize, kreativita a nadšení
Creatixo Progress s.r.o.
jindrich.dohnal@creatixo.eu
Tel: 724 308 103

Kreativita jako životní styl –být tvůrčí je in

Kreativita je tu tak od počátku. Už v antice se řečtí filosofové zabývali kreativitou (Aristoteles, Platón). V renesanci vznikla ta nejkrásnější díla od tvůrčích osobností jako byl Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare. Následně po tomto období se výzkum kreativity postupně začleňoval do různých škol zabývajících se psychologií a v současnosti se kreativita stává základem pro budoucí rozvoj mnoha oborů (psychologie, ekonomie, umění, sociologie, matematika, fyzika atd.).

Kdybych měl kreativitu charakterizovat co nejjednodušeji, řekl bych: „kreativita neboli tvůrčí myšlení, je ten nejvzácnější dar, který nám byl dán a u každého se projevuje dle jeho vnitřních dispozic pro jednotlivé činnosti (manuální, výtvarné, hudební, matematické, taneční, prezentační, literární atd.).“ V posledních průzkumech se zjistilo, že až 80% lidí na této planetě má schopnost rozvíjet své tvůrčí myšlení. Např. v testu z dílny NASA se ukázalo, že 98% dětí do 5 let má kreativitu na úrovni geniality a postupně díky blokům, které jim vytvářejí jejich rodiče a okolní prostředí, o tuto kreativní genialitu přicházejí. V dospělosti toto číslo klesá ke 2% populace. Proč to tak je? Systém vzdělávání a fungování společnosti je často založený na posuzování druhého člověka podle určitých standardů (dělat věci tak, jak vyžadují autority, rodiče, učitel a v pozdějším období pak šéf, partner/partnerka). Podpora jedinečnosti, autentičnosti, flexibility, vlastního názoru, posilování silných stránek a tvořit něco pro sebe a druhé, se začíná objevovat ve výchově a ve vzdělávání až v současné době. Nicméně pořád se ukazuje, že tvůrčí schopnosti jsou stále v lidech potlačovány ať už vědomě, tak zejména z nevědomosti, tedy neúmyslně. Přesto doba se mění a stále více se v mnoha oborech objevuje poptávka po kreativních lidech.

K tomu, abychom podpořili tuto změnu, jsme v naší společnosti Creatixo zkoumali 9 základních vlastností, které jsou potřeba pro praktickou kreativitu, které se projevují už u malých dětí. Jedná se o odvahu, otevřenost, empatii, asertivitu, analytické dovednosti, nadšení, vytrvalost, představivost a schopnost se rozvíjet.

Každá z těchto schopností či kompetencí má svou vlastní charakteristiku a projevy. Pojďme si ukázat, jak tyto vlastnosti ovlivňují tvůrčí proces:

Představivost
Představivost je vlastnost, která nám je vrozená a je počátkem každé vznikající myšlenky. Bez představivosti nelze nic nového hodnotného vytvořit. Čím více představivosti máme, tím vzniká více nápadů. Když otevřeme svou představivost, můžeme objevit úplně nové světy, o kterých se nám jen zdálo. Je to krásný svět, který ale má své limity. Bez zhmotnění našich představ do jasně aplikovatelné myšlenky, zůstaneme jen ve světě představ a iluzí.

Odvaha

K tomu, abychom nezůstali jen v představách, potřebujeme odvahu vzít tuto myšlenku a podělit se o ni. Následně je třeba unést případnou nedůvěru či „kritiku“ a také pak mít odvahu ji začít prakticky realizovat. Je naprosto přirozené, že naši představu, která je zformována do  podoby myšlenky někdo odmítne a někdo jiný přijme a čím otevřenější budeme ke všem těmto reakcím, tím více se může náš nápad cizelovat a precizovat.

Otevřenost
Bez otevřenosti novým nápadům a podnětům zůstane tvůrčí proces omezený a z větší části nekvalitní. Čím více budeme otevření novým lidem, novým podnětům a novým myšlenkám, tím více příležitostí obohatit náš původní nápad objevíme. Nesmíme ale zapomínat na limity otevřenosti, mezi něž patří například zahlcení a přesycení množstvím informací.

Analytické dovednosti

Máme však řešení, a tím je schopnost informace kriticky analyzovat, systematicky třídit a koncepčně a strategicky zpracovávat a získat tím určitý nadhled a jistotu správnosti nastoupené cesty.

Vytrvalost
Pak ovšem ale také potřebujeme v prosazování našeho nápadu vytrvat a dotáhnout jej až do konce – tedy do praktické realizace. Nenechat se odradit, pokračovat dál a mimo jiné také svou činnost či dílo kontinuálně zlepšovat. Jedině tak dosáhneme prvního úspěchu a kýženého výsledku.

Empatie

V momentě, když už se nám podaří vytvořit nějaké kreativní dílo“, blížíme se okamžiku, kdy jej můžeme nabídnout ostatním lidem. Můžeme vytvořit něco úžasného a skvělého, ale bez empatie a schopnosti vcítit se do druhých lidí a vhodně s nimi komunikovat naše dílo nezakusí přijetí. A často bez konzultace s druhými jej ani sami nedokážeme vytvořit v dostatečně funkční podobě. Pak lae nelze zůstat sedět v koutku a čekat, až si nás někdo všimne.

Asertivita

V tu chvíli potřebujeme další velmi důležitou schopnost, a to umění se neagresivně prosadit. Umět sdělit ostatním: tady jsem, mám pro vás něco hodnotného, jsem připraven s vámi na tom spolupracovat a podělit se o to. Zároveň mi na tom tolik záleží, že své dílo budu ochraňovat a rozvíjet, pro dobro všech, kteří z něj mají mít užitek“. Ten kdo dílo stvořil bývá často odpovědný i za jeho prosazení do praxe, realizaci až po dosažení plánovaných užitků.

Nadšení

Na cestě k tomu, abychom se na tuto dlouhou cestu vydali, se neobejdeme bez nadšení a zapálení pro věc. Budeme se jistě setkávat s rozmanitými obtíženi a překážkami, avšak pokud vydržíme, čeká nás odměna. Neexistuje univerzální návod, jak si zachovat nadšení i navzdory protivenstvím. Jednou z cest je osobní rozvoj.

Schopnost se rozvíjet
Téma osobního rozvoje je v dnešní době „moderní“. Patří sem celé spektrum postojů a dovedností – od zdravého sebeobrazu až po schopnost přijímat zpětnou vazbu a na základě ní se zlepšovat.

Na závěr zmíním jedno z mých životních hesel, kterým se snažím řídit: Čím lepším člověkem jsem, tím lepší produkt vytvářím“.

Přeji vám mnoho radosti při tvoření něčeho nového a hodnotného.

Mgr. Jindřich Dohnal, Creatixo, Partner, Senior konzultant