Kreativita v agilním řízení – manažerský šamanismus?

aneb

APLIKOVANÁ KREATIVITA PRO AGILNÍ ŘÍZENÍ

Jsme na rozcestí! Rozcestí které firmám ukáže jak bude vypadat jejich budoucnost. Zda zůstanou ve stávajících procesech a struktuře nebo udělají pohyb vpřed. Přichází nová revoluce, revoluce myšlení (kreativita), schopnosti uvažovat v obrazech, odvážně překračovat hranice a učit se vytvářet nové tvůrčí procesy. Už nestačí jen agilita!

Ještě donedávna se v mnohých firmách o agilitě jen mluvilo. Bylo to moderní, všude se o tom psalo, a úspěšní Scrum Masters radili ostatním, jak a co dělat. Manažeři přemýšleli, co jim to přinese, jestli by to bylo možné zavést i u jejich firem a co by to obnášelo. Ale pak přišel covid. Známé firmy se rychle naučili instruovat své zaměstnance při práci z domova, módní návrháři namísto designových šatů začali šít roušky a restaurace flexibilně připravili svůj nový produkt „jídlo s sebou“. Agilní principy už nebyly jenom jednou z mnoha možností. Stávají se pro moderní firmy nevyhnutelností! Co my přinášíme nového, je aplikovaná kreativita pro agilní řízení.

Co je ale nejdůležitější: Aplikovaná kreativita pro agilní řízení není jenom koncept s určitými pravidly, je to způsob myšlení, kultura firmy, kultura týmu. Nepochopení tohoto konceptu bude u mnohých velký kámen úrazu. Z naší praxe můžeme definovat následující základní čtveřici problémů, s kterými se setkávají/ které ohrožují (nejen) firmy:

1) nejasné cíle (chceme zavést agile, ale nemáme přesnou představu proč)
2) agile zaveden prioritně kvůli úsporám nákladů (a co, když to náhodou pomůže?)
3) problémy s výběrem lidí do agilního týmu
4) vzájemné fungování agilních týmů s ostatními týmy – v kontextu celé organizace

 

  1. Je důležité, aby přechod na aplikovanou kreativitu pro agilní řízení přinesl firmě něco konkrétního. Ideálně rychlejší proces, samoorganizované týmy, častější zpětnou vazbu od zákazníka, rychlejší reakci na změny, pružnější a samostatnější firemní kulturu, nové formy programování apod. Na změny musí být důvod, který pochopí všichni ve firmě, protože agilní řízení znamená změnu pro všechny. Všichni v ní budou muset pracovat, všichni jí tedy musí důvěřovat.
  2. Určitě nemá smysl přecházet na agilní řízení primárně z důvodu úspory nákladů – to ani aplikovaná kreativita nenabízí. Agilní řízení je mnohokrát v začátcích dokonce dražší než běžné způsoby řízení, je náročnější na odbornost a spolupráci uvnitř týmu. Je potřeba přistupovat k implementaci agilního řízení s rozumem, využívat jeho silné stránky tam, kde to dává smysl a kombinovat ho právě s aplikovanou kreativitou.
  3. Jsou nám jasné kompetence a činnosti členů agilních týmů, ale…mnohokrát se ukáže, že v týmu nemáme ty správné lidi. Anebo je do týmu neumíme najít. V rámci Agilního řízení se totiž objevuje řada nových pozic, jejichž pracovní náplň či nároky na danou pozici, se poměrně výrazně liší od klasických pozic projektového či liniového managementu. A každá pozice s konkrétními kompetencemi si vyžaduje jiné osobnostní charakteristiky – předpoklady. Jejich plánovaný rozvoj a řízení může ve velké míře pomoci právě s HR procesy v agilní firmě dle tabulky uvedené níže. (1 Propojení aplikované kreativity – modelu Creatixo a požadavků agilního řízení)
  4. Pro strategickou agilní transformaci firmy – fungování agilních i neagilních týmů s cílem dosáhnout celofiremní agilitu dle potřeb – je nevyhnutelná změna kultury firmy. Tu nejvíc ovlivňuje myšlení a způsob fungování vedení. S tím je spojený rozvoj hard (viz bod č.2) a soft (bod č.3) kompetencí řídících pracovníků, které může práce s modelem Creatixo efektivně podpořit.

 

Přínosy používání modelu Creatixo v praxi:

  • rychlá on-line diagnostika devíti osobnostních charakteristik důležitých pro práci v agilních týmech,
  • kvantifikace výsledků diagnostiky: co nemůžeme změřit, nemůžeme ani řídit,
  • doporučení osoby pro konkrétní roli v agilním týmu,
  • plánování rozvoje vybraných charakteristik (pro definovanou roli) s koučem, jeho sledovatelnost v každé fázi koučování, kvantifikace výsledků,
  • využití CREATIXO pro zlepšení vzájemného fungování agilních týmů a zbytku organizace.

Agilní řízení mění svět práce a aplikovaná kreativita mění náš způsob myšlení a role – v osobním i profesním životě.  Tyto dovednosti se stávají důležitějšími, než kdy jindy a jejich význam roste. To, co potřebujeme pro čtvrtou průmyslovou/ technologickou revoluci je: kreativita a také převzít dominanci nad stávajícími systémy a hledat cesty pro flexibilnější fungování procesů. Nástroje a metody na to máme. Rozhodnutí je na nás. Protože – jak řekl Morpheus Neovi: Snažím se osvobodit tvou mysl. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Projít jimi musíš sám.