Kreativní blog

Kreativita jako životní styl –být tvůrčí…

Kreativita je tu tak od počátku. Už v antice se řečtí filosofové zabývali kreativitou (Aristoteles, Platón). V renesanci ..

, Sipka
Dokáže kreativita zachránit pracovní místa ohrožená…

Podle nedávného průzkumu agentury NASA má 98 % zdravých pětiletých dětí kreativní schopnosti na úrovni geniality, zatímco u ..

Milan Bobek, březen 2019 Sipka
Uplatnění kreativity ve firmách

Autonomní vozidla bez řidiče; chat bot obsluhující zákazníky; umělá inteligence, která zpracovává faktury lépe než účetní, nebo dokáže ..

Jan Bízik, březen 2019 Sipka